За федерацијата

БАДМИНТОН ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Основни Информации

– Формирање на БФМ                                        2003 година
– Примена во Светска Бадминтон Федерација    2003 година
– Примена во Европска Бадминтон Федерација  2003 година