Резултати

Вкупни бодови по категории од натпреварувачка сезона 2018/2019

КАТЕГОРИЈА СЕНИОРИ МС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Бојан Костадинов5466
Леонид Стојанов5455
Иван Пејоски5444
Кирил Ивановски4233
Огнен Трајковски4122
Димитар Цикарски4222
Христијан Николовски2122
Петар Живковски/3

КАТЕГОРИЈА 2001/2002 МС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Борис Цикарски2266
Стефан Јанчев1/55
Димитар Генчев1/44
Димитар Неделковски2/33
Христијан Николовски21

КАТЕГОРИЈА 2003/2004 МС

РангирањеI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Филип Анастасов4466
Ангел Иванов3/
Марко Трпевски2/
Борис Цветковски2244
Златко Малиминов1455
Димитар Неделковски/1
Димитар Генчев/1

КАТЕГОРИЈА 2005/2006 МС

РангирањеI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Марио Џон5466
Далибор Аврамовски6355
Петар Цоњковски3344
Никола Шашков3333
Горазд Чобанов3122
Стефан Стојчевиќ2322
Христијан Николовски4/
Драган Матов2/
Димитар Николовски2/
Димитар Генчев/4
Никола Кузмановски/2
Леон Попов/2

КАТЕГОРИЈА 2007/2008 МС

РангирањеI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Лука Стефановски6466
Јован Павловски2/55
Јосиф Димов5144
Ѓорѓи Ивановски 5233
Евгениј Панговски3422
Дамјан Попов3122
Андреј Миновски/422
Матеј Ташковски43
Петар Жежов21

КАТЕГОРИЈА 2009/2010 МС

РангирањеI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Андреј Атанасовски4/4
Михаил Ивановски426
Леон Тасевски336
Христијан Стојковски224
Виктор Поленак246
Андреј Цубалевски145
Стефан Цветковски/33
Марко Наумов/33

КАТЕГОРИЈА СЕНИОРИ ЖС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Елена Ристевка3/66
Марија Манчевска3255
Ана Марија Баљиќ2144
Ина Стефановска4/

Категорија 2003/2004 ЖС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Елена Ристевска66
Ива Стефановска4255
Теа Јовановиќ3344
Викторија Младеновска3333
Љиљана Кралева2/22
Јана Трпчевска/222

Категорија 2005/2006 ЖС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Ивана Ристеска4/66
Тамара Петрушевска/455
Јована Јовиќ3244
Сара Смилевска2/33
Ана Илиева3/22
Сара Јовановска/122
Јована Димитриевска//22

Категорија 2007/2008 ЖС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Ивана Трпевска336
Арбенија Алили4/4
Неда Илиева4/4
Јана Белева448
Цветанка Коруновска336
Вероника Коруновска336
Мила Спасова336
Ангела Трповска235
Матеа Павловска224
Ивана Николова/33
Мила Цоњковска/22
Ива Живковска426

Ветерани МС

Име и ПрезимеIII коло
23.02.2019
Вкупно
Саше Ристоски66
Игор Миноски55
Саша Цветковски44
Томче Христов33

Ветерани ЖС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Лидија Мано Илиев6/66
Весна Цавировска2/55
Искра Геразова1/44
Марина Пешиќ33
Драгана Биљановска3/
Драгана Колевска2/
Христина Анастасова1/
Тања Тодоровска1/

Ветерани Микс

Резултати23.02.2019Вкупно
Лидија Мано Илиев
Горан Тасевски
66
Сашо Ристески
Весна Цавировска
55
Игор Миноски
Искра Геразова
44
Саша Цветановски
Марина Пешиќ
33