Резултати

Вкупни бодови по категории од натпреварувачка сезона 2019/2020

У9 МСI коло 03.11.2019II коло 16.11.2019III колоIV колоV колоVI колоВкупно
Андреј Цубалевски6612
Виктор Поленак538
Леон Тасевски358
Дариус Сочи314
Кален Тасевски134
Лазар Саздов112
Христијан Стојковски011

У11 МСI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Лука Стефановски8715
Јован Павловски7815
Јосиф Димов5510
Дамјан Јакимовски358
Евгениј Панговски336
Матеј Ташковски336
Дамјан Попов55
Марко Наумов33
Давид Лазаровски112
Филип Русевски11
Саво Димитров11
Иван Младеновски11

У13 МСI коло 03.11.201II коло 16.11.2019III колоIV колоV колоVI колоВкупно
Марио Џон7613
Никола Шашков8513
Петар Цоњковски538
Филип Ангелковски538
Виктор Максимовски314
Марко Краљев33
Горазд Чобанов011
Никола Кузмановски011
Леон Попов011

У15 МСI коло 03.11.2019II коло 16.11.2019III колоIV колоV колоVI колоВкупно
Далибор Аврамовски448
Марко Христов332
Борис Цветковски112

У17 МСI коло 03.11.2019II коло 16.11.2019III колоIV колоV колоVI колоВкупно
Иван Пејовски7815
Давид Алексовски178
Филип Анастасов358
Леонид Стојанов88
Дамјан Стефановски55
Алмир Халили55
Димитар Генчев314
Александар Мешков134
Димитар Неделковски33
Марко Станишиќ11
Дарко Ристиќ11
Стефан Крковски11

У19 МСI коло 16.11.2019II коло 04.11.2019III коло IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Филип Дабевски516
Борис Цикарски66
Стефан Јанев325
Дамјан Стефанов33
Драган Јовановски11

Сениори МСI коло 03.11.2019II коло 16.11.2019III колоIV колоV колоVI колоВкупно
Петар Живковски6612
Иван Пејоски5510
Кирил Ивановски336
Леонид Стојанов303
Димитар Цикарски112
Стефан Јанев101
Бојан Костадинов

У9 ЖСI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Софија Шашкова6612
Каја Георгиева538
Звезда Целевска358
Ива Велковска134
Калина Николовска11

У11 ЖСI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Ивана Николова9514
Теодора Павловска7714
Дона Стрезовска538
Ева Костовска358
Ива Живковск88
Софија Пановска55
Ева Петровска314
Матеа Павлобска314
Ема Цветковска314
Теодора Георгиева33
Саша Јовановиќ11
Ана Цветковска11
Ема Цветковска11

У13 ЖСI коло 03.11.2019II коло 16.11.2019III колоIV колоV колоVI колоВкупно
Неда Илиева8917
Јана Белева10717
Ивана Трпевска5712
Ивана Трпевска5712
Вероника Коруновска5510
Ива Живковска3710
Мила Цоњковска358
Цветанка Коруновска336
Ангела Трповска156
Сара Костовска156
Мила Спасова134
Симона Газалах134
Теодора Колевска134
Мартина Трајковска134
Софија П.33
Мила Гошевска33
Антонија Ангеловска33
Анастасија Тасева112
Ангела Јанева112

У15 ЖСI коло 03.11.2019II коло 16.11.2019III колоIV колоV колоVI колоВкупно
Ивана Ристеска8816
Теа Јовановиќ7714
Јана Трпчевска5510
Викторија Младеновска336
Тамара Петрушевска5510
Маја Колевска314
Јована Јовиќ336
Сара Стоева336
Елеонора Давидовска112
Милена Богоева112
Викторија Јовановска156

У17 ЖСI коло 03.11.2019II коло 16.11.2019III колоIV колоV колоVI колоВкупно
Елена Ристевска8816
Ива Стефановска7714
Ружица Лазовска55
Сандра Здравковска55
Сара Савевска336
Ана Златановска33
Моника Милицавска358
Борјана Колевска112
Марија Груевска112
Марија Василевска156
Маја Колевска33
Јована11

У9 МДI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Виктор Поленак
Андреј Цубалевски
246
Кален Тасевски
Леон Тасевски
134
Лазар Саздов
Кристијан Стојковски
11

У11 МДI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Лука Стефановски
Јован Павловски
448
Дамјан Јакимовски
Матеј Ташковски
314
Јосиф Димов
Евгениј Панговски
134

У13 МДI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Дамјан Попов
Петар Цоњковски
437
Никола Шашков
Марио Џон
347
Леон Попов
Христијан Стојковски
11
Далибор Аврамовски
Никола Кузмановски
11

У15 МДI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Далибор Аврамовски
Никола Кузмановски
213
Марко Наумов
Марко Христов
123

У17 МДI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Иван Пејовски
Леонид Стојанов
44
Филип Анастасов
Димитар Генчев
314
Александар Мешков
Марко Станишиќ
22
Филип Дабевски
Дамјан Стефановски
11

У19 МДI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Дамјан Стефановски
Филип Дабевски
22
Борис Цикарски
Драган Јовановски
11

Сениори МДI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Леонид Стојанов
Иван Пејовски
22
Димитар Цикарски
Кирил Ивановски
11

У11 ЖДI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Матеа Павловска
Теодора Павловска
224
Дона Стрезовска
Ева Костовска
112

У13 ЖДI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Ивана Трпевска
Јана Белева
448
Цветанка Коруновска
Ангела Трпевска
134
Мила Цоњковска
Сара Костовска
33
Мила Спасова
Теодора Колевска
11
Тамара Петрушевска
Симона Газалех
11

У15 ЖДI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Ивана Ристевска
Неда Илиева
448
Викторија Младеновска
Теа Јовановиќ
336
Јана Трпчевска
Јована Јовиќ
112

У17 ЖДI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Елена Ристевска
Ива Стефановска
246
Сандра Здравковска
Јана Златановска
33
Марија Мијајловиќ
Сандра Здравковска
11
Моника Мијајловска
Марија Василевска
11

У13 МИКСI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Вероника Костовска
Горазд Чобанов
213
Филип Ангелковски
Мила Цоњковска
134
Ива Живковска
Јован Павловски
44
Леонид Попов
Сара Костовска
11

У17 МИКСI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Филип Дабевски
Марија Василевска
22
Моника Милицавска
Дамјан Стефанов
11

Сениори МИКСI коло
03.11.2019
II коло
16.11.2019
III коло IV коло V коло VI коло Вкупно
Ана Марија Баљиќ
Димитар Цикарски
22
Кирил Ивановски
Марија Манчевска
11

КАТЕГОРИЈА СЕНИОРИ МС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Бојан Костадинов546612
Леонид Стојанов545510
Иван Пејоски54448
Кирил Ивановски42336
Огнен Трајковски4122
Димитар Цикарски4222
Христијан Николовски2122
Петар Живковски/3

КАТЕГОРИЈА 2001/2002 МС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Борис Цикарски226612
Стефан Јанчев1/55
Димитар Генчев1/459
Димитар Неделковски2/33
Христијан Николовски21

КАТЕГОРИЈА 2003/2004 МС

РангирањеI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Филип Анастасов446612
Златко Малиминов14538
Никола Кузмановски55
Борис Цветковски2244
Марко Краљев44
Ангел Иванов3/
Марко Трпевски2/
Димитар Неделковски/1
Димитар Генчев/1

КАТЕГОРИЈА 2005/2006 МС

РангирањеI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Марио Џон546511
Далибор Аврамовски635611
Петар Цоњковски33437
Никола Шашков33347
Горазд Чобанов3122
Стефан Стојчевиќ2322
Христијан Николовски4/
Драган Матов2/
Димитар Николовски2/
Димитар Генчев/4
Никола Кузмановски/2
Леон Попов/2

КАТЕГОРИЈА 2007/2008 МС

РангирањеI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Јован Павловски2/5611
Лука Стефановски646511
Дамјан Попов31246
Јосиф Димов51437
Ѓорѓи Ивановски 5233
Евгениј Панговски3422
Андреј Миновски/422
Матеј Ташковски43
Петар Жежов21

КАТЕГОРИЈА 2009/2010 МС

РангирањеI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Михаил Ивановски426612
Андреј Атанасовски4/55
Виктор Поленак24549
Марко Наумов/333
Леон Тасевски3333
Христијан Стојковски22
Андреј Цубалевски1444
Стефан Цветковски/3

КАТЕГОРИЈА СЕНИОРИ ЖС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Елена Ристевка3/6612
Марија Манчевска325510
Ана Марија Баљиќ2144
Ина Стефановска4/

Категорија 2003/2004 ЖС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Елена Ристевска6612
Ива Стефановска42549
Теа Јовановиќ33459
Викторија Младеновска33336
Љиљана Кралева2/22
Јана Трпчевска/222

Категорија 2005/2006 ЖС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Ивана Ристеска4/6612
Тамара Петрушевска/4538
Јована Јовиќ32448
Јана Трпчевска55
Сара Смилевска2/33
Ана Илиева3/22
Сара Јовановска/122
Јована Димитриевска//22

Категорија 2007/2008 ЖС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Ивана Трпевска33
Арбенија Алили4/
Неда Илиева4/6612
Јана Белева445510
Цветанка Коруновска33
Вероника Коруновска33
Мила Спасова33448
Ангела Трповска2333
Матеа Павловска2233
Ивана Николова/3
Мила Цоњковска/2
Ива Живковска42

Ветерани МС

Име и ПрезимеIII коло
23.02.2019
IV коло
30.03.2019
Вкупно
Саше Ристоски6612
Игор Миноски5510
Саша Цветковски44
Зоран Глоговац44
Томче Христов33
Марјан Стојановски33

Ветерани ЖС

РезултатиI коло 24.11.2018II коло 23.12.2018III коло 23.02.2019IV коло 30.03.2019V коло 20.04.2019VI коло 01.06.2019Вкупно
Лидија Мано Илиев6/6612
Весна Цавировска2/5510
Искра Геразова1/448
Марина Пешиќ33
Драгана Биљановска3/
Драгана Колевска2/
Христина Анастасова1/
Тања Тодоровска1/

Ветерани Микс

Резултати23.02.201930.03.2019 Вкупно
Лидија Мано Илиев
Горан Тасевски
6612
Сашо Ристески
Весна Цавировска
5510
Игор Миноски
Искра Геразова
448
Саша Цветановски
Марина Пешиќ
33