Правила за играње бадминтон

Правила за играње бадминтон

На следниов линк можете да погледнете неколку правила за играње бадминтон во сингл ( single ) категорија.

На следниов линк можете да погледнете неколку правила за играње бадминтон во дабл ( double ) категорија.

Posted in Вести.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *