Erasmus+ Проект

Erasmus+ "It's All About The Game" Проект

Македонската Бадминтон Федерација во 2019 та година се квалификуваше во Erasmus+ проектот “It’s All About The Game” кој е на Европската Унија. Пректот се одржа во 3 етапи:

  • Галати-Република Албанија
  • Охрид-Република Македонија
  • Софија-Република Бугарија

Од 04.10.2019 проектот се одржа во Софија и неговата цел беше да се назначи дека спортот е еден од битните значители во младината кој придонесува многу убави исуства, пријателства и дружби.

Во текот на проектот во Софија беа организирани посети на повеќе спортски и историски знаменитости и исто така учесниците од Македонија го посетија и го следеа интернационалиот Бугарски шампионат кој е под Светската Федерација каде што играа едни од највисоко рангираните сениорски играчи од целиот свет.

Posted in Вести.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *