БФМ учествуваше на Собранието на BWF

На 18.07.2020 година BWF го организираше и одржа своето редовно годишно Собрание. За прв пат во историјата на постоењето на BWF а предизвикано од светската панедмија со вирусот Ковид-19 ова Собрание беше одржано ВИРТУЕЛНО ( online ). 

БФМ зема активно учество преку своите претставници на ова Собрание.

На истото се разговараше на теми во врска со агендите што беа предложени од страна на BWF и беше дискутирано за 13 точки од дневниот ред за кои што учесниците гласаа преку своите компјутери.

Предлозите беа следни: 

 • Proposal 1 – To ratify the scrutineers as proposed.
 • Proposal 2 – To ratify the decision by Council to hold the virtual AGM 2020.
 • Proposal 3 – To approve the minutes of the last AGM.
 • Proposal 4 – To adopt the Audited Financial Statements for year ending 31 Dec 2019.
 • Proposal 5 – To amend clause 15.20 of the BWF Constitution as proposed.
 • Proposal 6 – To approve amendments to the BWF Constitution as proposed – Chair of the Para Badminton Athletes’ Commission on Council.
 • Proposal 7 – To approve amendments to the BWF constitution as proposed – term limits for role of President.
 • Proposal 8 – To approve amendments to the BWF Constitution as proposed – secret ballots for elections / election by acclamation.
 • Proposal 9 – To approve amendments to the constitution as proposed, related to Judicial Provisions – AND – To delegate the Council to appoint the President, Deputy President and inaugural members of the Independent Hearing Panel as proposed.
 • Proposal 10 – To approve amendments to the BWF Constitution as proposed to ensure geographical and gender representation on Council.
 • Proposal 11 – To approve amendments to the BWF Constitution as proposed to include minimum eligibility criteria for candidates and elected officials of the BWF – AND – To delegate the Council 1) to declare prospective members of the inaugural Vetting Panel to be Eligible as proposed and 2) to appoint members of the inaugural Vetting Panel as proposed.
 • Proposal 12 – To set the unit of subscription for 2021 at US$200. 
 • Proposal 13 – To maintain the services of BDO PLT as the BWF auditors for 2020. 

Следното Собрание на BWF кое во исто време ќе биде и изборно, треба да се одржи во месец Мај, 2021 година во Сузхоу – Р.Кина но оваа информација ќе биде потвреда до крајот на месец Октомври, 2020 година.

Posted in Вести.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *