За федерацијата

БАДМИНТОН ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Основни Информации

– Формирање на БФМ                                                   2003 година
– Примена во Светска Бадминтон Федерација     2003 година
– Примена во Европска Бадминтон Федерација  2003 година