ЗА ФЕДЕРАЦИЈА

БАДМИНТОН ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Основни Информации

– Формирање на БФМ 2003 година
– Примена во Светска Бадминтон Федерација 2003 година
– Примена во Европска Бадминтон Федерација 2003 година