ИГРАМЕ БАДМИНТОН

Нов проект на ОПШТИНА КАРПОШ и БАДМИНТОН ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА

Ги известуваме сите жители на Општина Карпош кои се студенти на ФФК или имаат завршено факултет за спорт или физичка култура, кои имаат желба да работат во спортот дека ОПШТИНА КАРПОШ и БАДМИНТОН ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА во првата фаза од проектот организира бесплатен семинар за тренери кои после успешно завршената обука ќе се стекнат со СЕРТИФИКАТ од БФМ BASIC LEVEL и воедно ќе имаат можност веднаш да бидат инволвирани како тренери во бадминтонот. Важно да напоменеме е тоа дека активно учество во овој проект ќе земат и наставниците од основните училишта во Општина Карпош.

Обуката на тренери е предвидена да биде во период од 18 – 22 јуни 2018 год.од 9 до 12 ч.
во една од училишните спортски сали во Општина Карпош.

Сите заинтересирани жители на Општина карпош кои ги исполнуваат предусловите за посета на семинарот за тренери пожелно е да се пријават т.е. да ги исконтактираат организаторите на семинарот. За подетални информации покрај лицата за контакт може да ја посетите и веб страната на БФМ на БАДМИНТОН ФЕДЕРАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА.

Раководител за спорт на О.К. Патрик Поповски 071/ 346 023
e-mail:bfmacedonia@yahoo.co.uk
Предавач на проектот од БФМ: м-р Горан Тасевски 078/ 336 017
е-маил: bk_oniks@yahoo.com
Претседател на БФМ: Диме Стефановски 070 243 625

Posted in Вести.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *