календар

Календар за натпреварувачка сезона 2021

Прво коло – 28.03.2021 – Спортска сала ООУ „Круме Кепески”, Скопје
Второ коло – 30.05.2021 – Спортска сала ООУ „Круме Кепески”, Скопје
Трето коло – 20.06.2021 – Спортска сала ООУ „Круме Кепески”, Скопје

Државното првенство за 2021 година ќе се одигра во следните категории :
У 9
У 11
У 13
У 15
У 17
У 19
Сениори
Ветерани

Сите категории ќе се натпреваруваат во дисциплините : МЕ, ЖЕ, МД, ЖД и МХ