2018/2019

Натпреварувачка сезона 2018/2019

Коло I

Дата на одржување:     24.11.2018
Сала:                                 ООУ „11-ти Октомври“
Општина:                         Центар

Коло II

Дата на одржување:     23.12.2018
Сала:                                 ООУ „Круме Кепевски“
Општина:                        Кисела Вода

Коло III

Дата на одржување:     23.02.2019
Сала:  ООУ „Круме Кепевски“
Општина:              Кисела Вода

Коло IV

Дата на одржување:     30.03.2019
Сала:                                 
Општина:                         
Категории:

Коло V

Дата на одржување:     20.04.2019
Сала:                                 
Општина:                         
Категории:

Коло VI

Дата на одржување:     01.06.2019
Сала:                                 
Општина:                         
Категории: