Препорака од БФМ

Препорака од БФМ

Управниот одбор на БФМ следејќи ги препораките и протоколите на Комисијата за заразни болести и на Владата на Република Северна Македонсија, на својата седница заклучи да ја сподели следната препорака до клубовите членки на БФМ, со која сака да им укаже дека заради опасноста од ширење на вирусот Ковид-19 им препорачува:

  • клубовите да ја прекинат својата тренинг програма која се одвива во затворени спортски сали 
  • да продолжат сразмерно на своите можности со индивидуани тренинзи на отворен простор и
  • да отпочнат со онлајн тренинзи за кои на натпреварувачите би им давале напаствија за работа во домашни услови

За било каква помош за реализација на наведените препораки, БФМ им стои на располагање на клубовите.

Posted in Вести.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *