Ранг листи за ВАУЧЕРИ 2021 за клубови и спортисти членови на Бадминтон федерација на Македонија

Националната Комисија за ваучерски систем при Бадминтон федерацијата на Македонија, согласно Законот за спорт и Законот за ослободување на данок од добивка а во врска со повикот на Агенцијата за млади и спорт за Ваучер 2021 година на ден 16.01.2020 година ги прегледа добиените образци од клубовите и спортистите и ги усвои следниве предлог ранг листи.

Ранг листа на клубови за ваучер 2021 година

1 БК Инекс
2 БК Оникс
3 БК Победа
4 БК Алфа СЦБТ
5 БК ВИП

Ранг листи на спортисти за ваучер за 2021 година

1 Ина Стефановска
2 Иван Пејоски
3 Ивана Ристеска
4 Марио Џон
5 Неда Илиева
6 Елена Ристеска
7 Ива Стефановска
8 Никола Шашков
9 Димитар Цикарски
10 Марко Христов
11 Кирил Ивановски

По разгледување и утврдување на ранг листите од страна на Централната комисија за ваучерски систем при АМС, конечните листи ќе бидат дополнително објавени на нашата веб страница.

Posted in Вести.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *