РЕЗУЛТАТИ

Натпреварувачка сезона 2020/21

У9 МСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Леон Тасевски66618
Виктор Петрески5005
Кристијан Георгиевски0505
Марио Бошковски3003
Андреј Ѓорѓиевски0303
У11 МСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно;
Леон Тасевски88824
Виктор Поленак67720
Андреј Цубалевски35513
Дариус Сотцки73010
Матеј Мицевски3306
Кален Тасевски3306
Лазар Саздов1506
Максим Милошевски3104
Стефан Аврамовски1102
Марко Наумов0101
У11 ЖСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно;
Ива Живковска66618
Софија Шашков55515
Ѕвезда Велевска3339
У11 МиксI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III колоВкупно:
Леон Тасевски / Софија Шашков066
Кален Тасевски / Ѕвезда Велевска055
У11 МДI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно;
Виктор Поленак / Андреј Цубалевски66618
Марко Наумов / Лазар Саздов05510
Дариус Сотцки / Максим Милошевски5005
Кален Тасевски / Леон Тасевски000
У13 МСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Јован Павловски66618
Лука Стефановски55515
Дамјан Попов33410
Јосиф Димов336
Евгениј Панговски156
Давор Трајковски112
Иван Младеновски000
Давид Лазаревски000
У13 МИКСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Јован Павловски / Ива Живковска66618
Дамјан Попов / Дона Стрезовска55010
У13 ЖСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Ивана Трпеска57517
Неда Илиев68014
Ива Живковска35614
Мила Цоњковска3508
Дона Стрезовска1304
Матеа Павловска1304
Теодора Павловска1102
Ангела Трпеска1001
У13 МДI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Јован Павловски / Јука Стефановски66618
Јосиф Димов / Евгениј Панговски55010
Иван Младеновски / Давид Лазаревски3306
У13 ЖДI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Ивана Трпеска / Ангела Трпеска66618
Теодора Павловска / Матеа Павловска55515
У15 МСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Далибор Аврамовски55616
Марио Џон66012
Петар Цоњковски33511
Марко Христов3306
Горазд Чобанов1102
Виктор Максимовски1102
Леонид Попов1102
У15 ЖСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Ивана Ристеска06611
Маја Колевска61310
Јана Трпчевска0505
Тамара Петрушевска0055
У15 МДI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III колоВкупно:
Леонид Попов / Марко Христов55515
Марио Џон / Никола Шашков66010
У15 ЖДI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Мила Цоњковска / Сара Костовска05611
Неда Илиев / Ивана Ристеска0606
У15 МИКСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Петар Цоњковски / Мила Цоњковска56617
Горазд Чобанов / Јана Трпчевска05510
Неда Илиев / Марио Џон6006
Далибор Аврамовски / Тамара Петрушевска0000
Ивана Ристеска / Тамара Петрушевска0000
У17 МСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Никола Шашков66618
Филип Атанасов55010
Филип Ангеловски3306
Марко Станишиќ1102
Стафан Крковски1001
У17 ЖСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Марија Мијајлевска61512
Елена Ристеска06612
Сандра Здравковска55111
Ана Златановска3339
Стефанија Здравковска1337
Викторија Јовановска3115
Милена Богоева1135
Тамара Младенова0011
У17 МИКСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Ивана Ристеска / Никола Шашков06612
Неда Илиев / Марио Џон0505
У19 МСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III колоВкупно:
Иван Пејовски60612
Борис Цикарски56011
Давид Алексовски1359
Филип Анастасов3508
Александар Мешков1337
Дамјан Стефановски3003
Давид Кавраков1001
У19 ЖСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Елена Ристеска06612
Ива Стефановска05510
Марија Василевска6039
Моника Милицавска5038
У19 ЖДI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Ива Стефановска / Елена Ристеска06612
Марија Василевска / Моника Милицавска05510
Сениори МСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Иван Пејовски62618
Димитар Цикарски56516
Борис Цикарски3508
Кристијан Николовски1135
Стефан Јанев1102
Сениори ЖСI коло (28.03.2021)II коло (30.05.2021)III коло (20.06.2021)Вкупно:
Ина Стефановска60612
Ана Марија Баљиќ1607
Марија Манчевска5005
Сениори МИКСI коло (28.03.2021)II колоIII коло (20.06.2021)Вкупно:
Иван Пејовски / Ина Стефановска60612
Димитар Цикарски / Ана Марија Баљиќ56011
Ветерани МСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Горан Тасевски66
Јосиф Станковиќ55
Марјан Стојановски33
Јане Ивановски33
Томче Христов11
Зоран Глоговац11
Јане Николовски11
Амир Дрпњак11
Ветарани ЖСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Лидија Мано Илиев66
Ана Марија Баљиќ55
Ветарани МИКСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Марјан Стојановски / Ана Марија Баљиќ55
Горан Тасевски / Лидија Мано Илиев66
Ветарани МДI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Јане Николовски / Томче Христов55
Зоран Глоговац / Јосиф Станковиќ66

ЕКИПНИ ПОБЕДНИЦИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА 2019/2020 година ПО КАТЕГОРИИ

ГЕНЕРАЛЕН ЕКИПЕН ПОБЕДНИК ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА 2019 година ВО СИТЕ КАТЕГОРИИ
1. БК “ Инекс “ – 109 бода
2. БК “ Оникс “ – 88 бода
3. БК “ ВИП “ – 65 бода
4. БК “ ИНИТ “ – 50 бода
5. БК “ Победа “- 47 бода
6. БК 3 Алфа “ – 32 бода
7. БК “ Пикок “ – 32 бода

Категорија У-15Категорија У-17Категорија У-19
БК ИнексБК ОниксБК Инекс
БК ИНИТБК ВИПБК Оникс
БК ОниксБК ИнексБК ВИП
БК ВИПБК ПикокБК Победа
БК ПобедаБК ПобедаБК Алфа
БК АлфаБК ИНИТБК ИНИТ
БК ПикокБК АлфаБК Пикок
У-15 МСУ-17 МСУ-19 МС
Лука СтефановскиМарио ЏонЛеонид Стојанов
Виктор ПоленакНикола ШашковИван Пејоски
Михаил ИвановскиПетар ЦоњковскиПетар Живковски

Соработници

ПОЕДИНЕЧНИ ПОБЕДНИЦИ ПО КАТЕГОРИИ И ДИСЦИПЛИНИ

У-15 МСУ-17 МСУ-19 МС
Лука СтефановскиМарио ЏонЛеонид Стојанов
Виктор ПоленакНикола ШашковИван Пејоски
Михаил ИвановскиПетар ЦоњковскиПетар Живковски
У-15 ЖСУ-17 ЖСУ-19 ЖС
Неда ИлиеваИвана РистескаЕлена Ристеска
Јана БелеваТамара ПетрушевскаИва Стефановска
Мила СпасоваЈована ЈовиќВикторија Младеновска
У-15 МДУ-17 МДУ-19 МД
С.Јовановиќ/И.стефановскиД. Аврамовски/Ф.анастасов


Л.Стојанов/Б.Цикарски
Д.Лазаревски/И.Младеновски М.Христов/Ф.ФидановскиД.Генчев/Д.Неделковски
Ф.Русески/Д.СотцкиМ.Трајковиќ/М.КотевскиД.Кавраков/Д.Јовановски
У-15 ЖДУ-17 ЖДУ-19 ЖД
М.Цоњковска/С.ШашковТ.Јовановиќ/Ј.ТрпчевскаМ.Груевска/Т.Колевска
Ц.Коруновска/В.КоруновскаС.Костовска/С.МилошевскаР.Лазовска/И.Митревска
И.Трпчевска/Ива ЖивковскаВ.Јовановска/М.КолеваБ.Богојевска/Г.Стаматовска
У-15 МХУ-17 МХУ-19 МХ
Л.Стефановски/Н.ИлиеваМ.Христов/И.ИбушевскаИ.Пејоски/И.Стефановска
Ј.Павловски/Е.ПетревскаД.Матов/Ј.БелеваД.Генчев/С.Савевска
Ј.Димов/Д.СтрезовскаС.Стојчев/А.ИлиеваМ.Шахин/Т.Костовска