РЕЗУЛТАТИ

Натпреварувачка сезона 2020/21

У9 МСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Леон Тасевски66
Виктор Петрески55
Марио Бошковски33
У11 МСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно;
Леон Тасевски88
Дариус Сотцки77
Виктор Поленак66
Матеј Мицевски33
Кален Тасевски33
Андреј Цубалевски33
Максим Милошевски33
Лазар Саздов11
Стефан Аврамовски11
Марко Наумов00
У11 ЖСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно;
Ива Живковска66
Софија Шашков55
Звезда Белевска33
У11 МДI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно;
Виктор Поленак / Андреј Цубалевски66
Дариус Сотцки / Максим Милошевски55
Кален Тасевски / Леон Тасевски00
Марко Наумов / Лазар Саздов00
У13 МСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Јован Павловски66
Лука Стефановски55
Дамјан Попов33
Јосиф Димов33
Евгениј Панговски11
Давор Трајковски11
Иван Младеновски00
Давид Лазаревски00
У13 МИКСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Јован Павловски / Ива Живковска66
Дамјан Попов / Дона Стрезовска55
У13 ЖСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Неда Илиев66
Ивана Трпеска55
Ива Живковска33
Мила Цоњковска33
Ангела Трпеска11
Теодора Павловска11
Дона Стрезовска11
Матеа Павловска11
У13 МДI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Јован Павловски / Јука Стефановски66
Јосиф Димов / Евгениј Панговски55
Иван Младеновски / Давид Лазаревски33
У13 ЖДI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Теодора Павловска / Матеа Павловска5
Ивана Трпеска / Ангела Трпеска6
У15 МСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Марио Џон66
Далибор Аврамовски55
Петар Цоњковски33
Марко Христов33
Горазд Чобанов11
Виктор Максимовски11
Леонид Попов11
У15 ЖСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Маја Колевска66
Ивана Ристеска00
Тамара Петрушевска00
Јана Трпчевска00
У15 МДI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Марио Џон / Никола Шашков66
Леонид Попов / Марко Христов55
У15 МИКСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Неда Илиев / Марио Џон66
Горазд Чобанов / Јана Трпчевска00
Петар Цоњковски / Мила Цоњковска55
Далибор Аврамовски / Тамара Петрушевска00
Ивана Ристеска / Тамара Петрушевска00
У17 МСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Никола Шашков66
Филип Атанасов55
Филип Ангеловски33
Стафан Крковски11
Марко Станишиќ11
У17 ЖСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Марија Мијајлевска66
Сандра Здравковска55
Викторија Јовановска33
Ана Златановска33
Стефанија Здравковска11
Милена Богоева11
Елена Ристеска00
У19 МСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Иван Пејовски66
Борис Цикарски55
Филип Атанасов33
Дамјан Стефановски33
Давид Кавраков11
Александар Мешков11
Давид Алексовски11
У19 ЖСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Марија Василевска66
Моника Милицавска55
Елена Ристеска00
Сениори МСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Иван Пејовски66
Димитар Цикарски55
Борис Цикарски33
Кристијан Николовски11
Стефан Јанев11
Сениори ЖСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Ина Стефановска66
Марија Манчевска55
Ана Марија Баљиќ11
Сениори МИКСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Иван Пејовски / Ина Стефановска66
Димитар Цикарски / Ана Марија Баљиќ55
Ветерани МСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Горан Тасевски66
Јосиф Станковиќ55
Марјан Стојановски33
Јане Ивановски33
Томче Христов11
Зоран Глоговац11
Јане Николовски11
Амир Дрпњак11
Ветарани ЖСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Лидија Мано Илиев66
Ана Марија Баљиќ55
Ветарани МИКСI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Марјан Стојановски / Ана Марија Баљиќ55
Горан Тасевски / Лидија Мано Илиев66
Ветарани МДI коло (28.03.2021)II колоIII колоВкупно:
Јане Николовски / Томче Христов55
Зоран Глоговац / Јосиф Станковиќ66

ЕКИПНИ ПОБЕДНИЦИ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА 2019/2020 година ПО КАТЕГОРИИ

ГЕНЕРАЛЕН ЕКИПЕН ПОБЕДНИК ЗА НАТПРЕВАРУВАЧКА 2019 година ВО СИТЕ КАТЕГОРИИ
1. БК “ Инекс “ – 109 бода
2. БК “ Оникс “ – 88 бода
3. БК “ ВИП “ – 65 бода
4. БК “ ИНИТ “ – 50 бода
5. БК “ Победа “- 47 бода
6. БК 3 Алфа “ – 32 бода
7. БК “ Пикок “ – 32 бода

Категорија У-15Категорија У-17Категорија У-19
БК ИнексБК ОниксБК Инекс
БК ИНИТБК ВИПБК Оникс
БК ОниксБК ИнексБК ВИП
БК ВИПБК ПикокБК Победа
БК ПобедаБК ПобедаБК Алфа
БК АлфаБК ИНИТБК ИНИТ
БК ПикокБК АлфаБК Пикок
У-15 МСУ-17 МСУ-19 МС
Лука СтефановскиМарио ЏонЛеонид Стојанов
Виктор ПоленакНикола ШашковИван Пејоски
Михаил ИвановскиПетар ЦоњковскиПетар Живковски

ПОЕДИНЕЧНИ ПОБЕДНИЦИ ПО КАТЕГОРИИ И ДИСЦИПЛИНИ

У-15 МСУ-17 МСУ-19 МС
Лука СтефановскиМарио ЏонЛеонид Стојанов
Виктор ПоленакНикола ШашковИван Пејоски
Михаил ИвановскиПетар ЦоњковскиПетар Живковски
У-15 ЖСУ-17 ЖСУ-19 ЖС
Неда ИлиеваИвана РистескаЕлена Ристеска
Јана БелеваТамара ПетрушевскаИва Стефановска
Мила СпасоваЈована ЈовиќВикторија Младеновска
У-15 МДУ-17 МДУ-19 МД
С.Јовановиќ/И.стефановскиД. Аврамовски/Ф.анастасов


Л.Стојанов/Б.Цикарски
Д.Лазаревски/И.Младеновски М.Христов/Ф.ФидановскиД.Генчев/Д.Неделковски
Ф.Русески/Д.СотцкиМ.Трајковиќ/М.КотевскиД.Кавраков/Д.Јовановски
У-15 ЖДУ-17 ЖДУ-19 ЖД
М.Цоњковска/С.ШашковТ.Јовановиќ/Ј.ТрпчевскаМ.Груевска/Т.Колевска
Ц.Коруновска/В.КоруновскаС.Костовска/С.МилошевскаР.Лазовска/И.Митревска
И.Трпчевска/Ива ЖивковскаВ.Јовановска/М.КолеваБ.Богојевска/Г.Стаматовска
У-15 МХУ-17 МХУ-19 МХ
Л.Стефановски/Н.ИлиеваМ.Христов/И.ИбушевскаИ.Пејоски/И.Стефановска
Ј.Павловски/Е.ПетревскаД.Матов/Ј.БелеваД.Генчев/С.Савевска
Ј.Димов/Д.СтрезовскаС.Стојчев/А.ИлиеваМ.Шахин/Т.Костовска