статут

Vrz osnova na ~len 23 stav 1 alineja 1 od Zakonot za zdru`enija i fondacii (Sl.Vesnik na RM broj 52/2010 и 135/2011),~len 22 и 49 od Statutot na Македонската Бадминтон Федерација Скопје soglasno ~len 4, 5, 18 i 104 od Zakonot za zdru`enija i fondacii(Sl. Vesnik na RM br. 52/2010 и 135/2011) i ~len 10 i 14  od Zakonot za sport (Sl.Vesnik na RM br. 29/02, 66/04 i 81/08, 18/2011, 51/2011, 64/2012, 148/2013, 187/2013, 42/2014, 138/2014, 177/2014, 72/2015, 153/2015, 6/2016, 55/2016, 61/2016, 106/2016, 190/2016, 98/2019 и 244/2019) Собранието  na Македонската Бадминтон Федерација Скопје на sednica na odr`ana na den 20.02.2022 godina донесе

С Т А Т У Т

на Македонска Бадминтон Федерација Скопје

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)