Предлог мерки (протокол) за работа на бадминтон клубовите вклучени во системот на БФМ за превенција и заштита од КОВИД -19

Во пресрет на почетокот на учебната 2020/2021 година, а од причина што во последните две години БФМ се определи нејзината целна група да биде – основни училишта и ученици од 7 до 14 години кои би ги вклучила во тренажниот процес на бадминтонот преку училишни а понатаму и клубски активности, Управниот Одбор на БФМ во соработка со сите активни клубови на територија на РС Македонија ги донесе ПРЕДЛОГ МЕРКИТЕ ( ПРОТОКОЛ ) ЗА РАБОТА НА БАДМИНТОН КЛУБОВИТЕ ВКЛУЧЕНИ ВО СИСТЕМОТ НА БФМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД КОВИД -19, кои во исто време ги достави до Комисијата за заразни болести преку Министерството за здравство на РСМ на разгледување и усвојување.
Во исчекување на неговото одобрување, го претставуваме на увид на сите заинтересирани :

Posted in Вести.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *